Over Zaggay Zorg

Zaggay zorg is een toonaangevende innovatieve thuiszorg organisatie gevestigd in Rotterdam.

Missie

Zaggay Zorg werkt actief aan een gevarieerd aanbod in zorg en welzijn. De zorgvraag is leidend waarbij de cliënt zich veilig voelt. Hierbij kan de client rekenen op de kernwaarden: deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme.

Zaggay Zorg is een betrouwbare en stabiele zorgondernemer met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zaggay Zorg levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Wij willen de cliënten laten meebeslissen in hun eigen zorgproces, dit geeft rust voor de client en de zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, opdat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
Wij zorgen ervoor dat deze kwetsbare groep toch nog enigszins eigen regie voert over zijn of haar leven.

Visie

De zorgvisie van Zaggay Zorg heeft als uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening moet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de individuele cliënt binnen zijn vertrouwde omgeving in co-creatie met de gemeente, zorgverzekeraars, CIZ en samenwerkingspartners. 

Dit betekent dat Zaggay Zorg vanuit een holistische visie werkt en hanteert een definitie van gezondheid, waarin de cliënt ondanks zijn beperkingen het vermogen heeft zich aan te passen en zelfredzaam te zijn. Daarbij biedt Zaggay Zorg aan cliënten niet enkel een aaneenschakeling van diensten aan, maar beweegt ook mee. De totale cliënt, de psychische-, lichamelijke-, sociale- en woonaspecten staan centraal.   

De cliënt is ‘opdrachtgever’, die zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert.

Kernwaarden