Bestuur/Overzicht

Medezeggenschap

Binnen Zaggay Zorg zijn er verschillende medezeggenschapsorganen waarin zowel cliƫnten of hun vertegenwoordigers als medewerkers participeren.

Zij zijn betrokken bij uiteenlopende onderwerpen, adviseren het bestuur, nemen deel aan de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid en behartigen de belangen van onze achterban. Hierdoor is er binnen Zaggay Zorg een breed draagvlak om mee te denken in grote veranderingen en allerlei andere zaken.

Vertrouwenspersoon

Zaggay Zorg beschikt over een vertrouwenspersoon, die onafhankelijk functioneert.

Raad van toezicht

De raad van toezicht fungeert als toezichthoudend orgaan voor onze organistatie en heeft Drie leden.

Preventiemedewerker

Zaggay Zorg beschikt over een preventiemedewerker, Zij ondersteunt Zaggay Zorg bij het verbeteren van het arbobeleid.